Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Trường THCS Colette Quận 3 Nhóm B

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Đặng Phan Gia Bảo

Tên phụ huynh: Phan Thị Kiều Diễm

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thúy Hằng

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Đào Thế Khang

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Huỳnh Thị Trúc Linh

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Lê Tiến Thịnh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Lê Thu Trinh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

THCS COLETTE NHÓM B

Khu vực bình chọn