BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN CÁC SẢN PHẨM THAM GIA MINECRAFT HACKATHON

Các sản phẩm vượt qua vòng sơ loại sẽ được Đăng tải trên website và vòng bình chọn trực tuyến được bắt đầu từ 01/03/2021.
Cùng chờ đợi và sẵn sàng bình chọn cho những sản phẩm xuất sắc nhất.