Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Trường THCS Colette Quận 3 Nhóm A

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Lê Võ Gia Hòa

Tên phụ huynh: Lê Văn Chủng

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Thúy Hằng

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Đào Thế Khang

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Huỳnh Thị Trúc Linh

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Lê Tiến Thịnh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Lê Thu Trinh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Với chủ đề năm nay là Hành Tinh Xanh THCS Colette đã hoàn thành bài thi một cách chỉnh chu nhất

Khu vực bình chọn