Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Trường học “Xanh”

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Thành Phát

Tên phụ huynh: Nguyễn Văn Tích

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thành Lẫm

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Minh Hy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Minh Quang

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Trần Thanh Trường

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: 0988605035

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

– Trường THCS Long Phú là 1 ngôi trường trong thị xã Tân Châu tỉnh An Giang trang thiết bị còn rất nhiều thiếu thốn, đa số các bạn học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên các bạn rất ít được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Vì thế, học sinh chúng em luôn cố gắng tìm hiểu và học hỏi không ngừng trong môi trường mà trang thiết bị còn hạng hẹp chưa được đầy đủ như các trường khác.

– Hơn nữa, Trái Đất chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng cần có những biện pháp để hạn chế và phòng chống việc ô nhiễm môi trường. Một trong số biện pháp đó là thực hiện xây dựng “ Hành tinh xanh”. Chính vì vậy chúng em đã quyết định tạo ra một ngôi trường mơ ước của mình bằng dự án Trường học “Xanh”, nơi đó sẽ có đầy đủ trang thiết bị để chúng em thỏa sức học tập, vui chơi, sáng tạo đồng thời góp phần bảo vệ môi trường từ việc dùng năng lượng sạch, trồng nhiều cây xanh, dạy học sinh biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Khu vực bình chọn