Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Trang Trại Xanh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Quốc Thắng

Tên phụ huynh: Nguyễn Quốc Toàn

Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Luyến

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Bùi Đức Hiếu

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Bùi Đức Thành

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Phạm Hoàng Huy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Nguyễn Thị Thu Thúy

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

-Giới thiệu về Trang Trại Xanh

-Nhằm giúp Bảo Vệ thiên nhiên và môi trường thông qua trò chơi điện tử có tên là MineCraft.

-Giúp cải thiện khả năng sáng tạo qua việc chế tạo những vật dụng cần thiết để bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

-Biết cách yêu quý môi trường và thiên nhiên hạn chế những thứ có hại, học được cách sống hòa hợp với mọi thứ trong môi trường và thiên nhiên.

Khu vực bình chọn