Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Thế giới xanh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trần Phương Nam

Tên phụ huynh: Bùi Thị Tuyết

Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Minh Thiện

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: không có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: không có

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: không có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: không có

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Bài dự thi tham gia sân chơi: “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” năm học 2020 – 2021 với chủ đề “Hành tinh xanh – Green Earth”. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Makecode Minecraft trên nền tảng  Minecraft để thiết kế ra một thế giới xanh-sạch-đẹp, một môi trường sống hiện đại và lý tưởng dành cho mọi người.

Khu vực bình chọn