Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Thành Phố Xanh Tương Lai – Nhóm Good Boys

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trần Đức Anh

Tên phụ huynh: Phạm Thị Dung

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thái Dương

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Phan Tiến Dũng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Trần Thị Thanh Huyền

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: không có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: không có

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Nhóm chúng em là nhóm Good Boys với 2 thành viên là: Trần Đức Anh và Phan Tiến Dũng.

Nhận thấy hiện nay ô nhiễm môi trường và thiếu hụt năng lượng đang là 2 vấn đề cấp bách và ngày càng nghiêm trọng. Chúng em đã xây dựng sản phẩm Thành Phố Xanh Tương Lai trên nền tảng Makecode Minecraft để mô hình hóa các giải pháp về vấn đề năng lượng và ô nhiễm môi trường mà chúng em tìm ra.

Mô hình Thành Phố Xanh Tương Lai thể hiện được nhiều giải pháp khác nhau như tiết kiệm năng lượng nhờ tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên, xử lý và lọc sạch rác thải, nước thải, sử dụng cây xanh để lọc sạch không khí và nâng cao chất lượng môi trường, tạo ra điện năng nhờ các nguồn năng lượng sạch ít gây ô nhiễm môi trường như mặt trời, gió và sức nước, nâng cao ý thức và kiến thức bảo vệ môi trường nhờ giáo dục thật tốt thế hệ trẻ tương lai, …

Mong rằng những biện pháp mà chúng em đề ra, đặc biệt là biện pháp nâng cao ý thức, kiến thức thông qua giáo dục có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong thực tế. Bởi chỉ khi mỗi người đều có ý thức, có năng lực bảo vệ môi trường thì mới có thể giúp Trái Đất – Hành Tinh Mẹ của chúng ta mãi mãi giữ được màu xanh.

Khu vực bình chọn