Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Thành phố thông minh

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trương Gia Bảo

Tên phụ huynh: Bùi Thị Thu Hà

Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Thủy

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Phạm Minh Phú

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Phạm Thị Thu Bình

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Đặng Đinh Minh Trí

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Đinh Thị Kim Phượng

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Để góp phần vào sự phát triển của Thành phố Hải Phòng – Thành phố đô thị loại 1 cấp quốc gia, Team chúng tôi đã xây dựng ý tưởng về một vùng ngoại ô của thành phố Hải Phòng. Vùng ngoại ô này là tập hợp các nông trại, khu năng lượng mặt trời để cung cấp lương thực, thực phẩm sạch, năng lượng sạch cho thành phố.

Khu vực bình chọn