Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Tái chế, và chúng ta phải làm thế!

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Bùi Quốc Vĩnh Khang

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Ngọc Huy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Trần Thị Kim Ngân

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: không có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: không có

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Game về việc tái chế.

Khu vực bình chọn