Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Poseidon City

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Ngô Trọng Hiếu

Tên phụ huynh: Phạm Thoa

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Nam

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Trịnh Trọng Gia Hưng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Phạm Nga

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Bùi Đức Minh Khang

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Phạm Trang

Mô tả bài dự thi

Thành phố dưới đáy đại dương.

Khu vực bình chọn