Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Nhóm Super HA

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trần Thanh An

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Dương Gia Huy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Dương Văn Toán

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Dương Gia Huy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Dương Văn Toán

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Sản phẩm tham dự cuộc thi Minecraft Hackathon 2021 với chủ đề Green Earth.

Tên nhóm: Super HA với 2 thành viên: Trần Thanh An và Dương Gia Huy

Bảng Tiểu học: A

Khu vực bình chọn