Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Ngôi nhà thông minh

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Huỳnh Văn Thạch

Tên phụ huynh: Huỳnh Thoại Tuất

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Lai

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Trần Ngọc Đăng Khoa

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Thị Khánh Chi

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Tống Thái Thọ

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Huỳnh Thị Ngọc Kiều

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

BÀI DỰ THI “ EM YÊU KHOA HỌC – TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ NHÍ”  NĂM HỌC 2020-2021 VỚI CHỦ ĐỀ “HÀNH TINH XANH”

Khu vực bình chọn