Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Natural City

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Hoàng Kỳ

Tên phụ huynh: Nguyễn Thụy Ngọc Bích

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tấn Tài

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Huang Sĩ Hiên

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Đỗ Thị Hồng

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: không có

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: không có

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Xã hội ngày một phát triển kéo
theo các vấn nạn môi trường
ngày một tăng cao như ô nhiễm
không khí, ô nhiễm rác thải, phá
rừng… Nhận thấy được tầm quan
trọng của việc bảo vệ môi trường
và thiên nhiên Natural team
muốn xây dựng một thành phố
xanh. Nơi con người hòa mình
vào thiên nhiên và trải nghiệm
những giá trị do thiên nhiên
mang lại, từ đó xem thiên nhiên
như là một người bạn thân thiết

Khu vực bình chọn