Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Lotus City

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Lê Hữu Quang Lân

Tên phụ huynh: Lê Hữu Quang Lân

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Nam

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Đồng Trịnh Việt Bách

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Đồng Trịnh Việt Bách

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Không

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Không

Mô tả bài dự thi

Thành phố nổi mô phỏng theo hình dạng của một đài sen được tối ưu để thân thiện với môi trường

Khu vực bình chọn