Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

khám phá đại dương

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Vũ Đăng Khôi

Tên phụ huynh: Phạm Thanh Thúy

Giáo viên hướng dẫn: Ngọc Diễm

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: d

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: d

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: ko co

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: ko co

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

nội dung mà em làm là về khám phá đại dương. Qua dự án này chúng ta biết được các loài động vật biển đang chịu nhiều ảnh hưởng mà con người gây ra.

Khu vực bình chọn