Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Hành tinh mơ ước

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Tăng Bảo Anh

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Lê Trương Hoàng Phúc

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Lê Hoàng Long

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Bùi Nguyễn Đăng Khôi

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Bùi Phú Quí

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Hành tinh mơ ước được xây dựng từ chính những ước mơ của các bạn tham gia thực hiện. Với mong muốn xây dựng một hành tinh sử dụng hoàn toàn hệ thống năng lượng từ thiên nhiên (tấm pin năng lượng mặt trời, đập thủy điện, …) cung cấp nguồn năng lượng để duy trì các hoạt động cho các khu bảo tồn sinh thái (công viên cây nguyên sinh, nhà kính bảo tồn vẹt hoang dã, nhà kính nghiên cứu các loài cây quý hiếm, ….)

Khu vực bình chọn