Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

GreenLand II

Bảng: B

Số lượng thành viên: 1

Họ tên đội trưởng: Đinh Nguyễn Tiến Hưng

Tên phụ huynh: Đinh Xuân Tùng

Giáo viên hướng dẫn: Bùi Đức Phi

Thông tin chi tiết đội thi

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Các mục tiêu

  • Sử dụng năng lượng sạch
  • Tiết kiệm 
  • Thành phố sạch, không khí trong lành
  • Đáp ứng đủ nhu cầu của công dân trong thành phố

Khu vực bình chọn