Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

GreenCity

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Lê Nhật

Tên phụ huynh: Nguyễn Vũ Huệ

Giáo viên hướng dẫn: Lê Chí Nguyễn

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Lê Phạm Bảo Duy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Lê Chí Nguyễn

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Đăng Khôi

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Nguyễn Văn Linh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

GreenCity

Thành phố tương lai, áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường như: Năng lượng tái tạo, giảm khí thải nhà kính,…

Các công trình được quy hoạch hiện đại, kĩ lưỡng.

Sân vận động thành phố công phu, ấn tượng.

Và kèm theo đó là việc nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.

“Hãy hành động ngay bây giờ để bảo vệ tương lai của chúng ta”

Khu vực bình chọn