Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Green Garden

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Đình Hoàng Huy

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Nguyễn Hoàng Vy

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Anh Vũ

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Nguyễn Nam Cường

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Nguyễn Anh Vũ

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Một ngôi nhà nằm giữa không gian xanh, như hoà mình với thiên nhiên.

Mỗi một ngôi nhà có một khu vườn xanh thì trái đất sẽ thực sự là một hành tinh xanh

Khu vực bình chọn