Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

GREEN EARTH_SAVE THE EARTH

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trần Minh Phúc

Tên phụ huynh: Nguyễn Thị Mỹ Trang

Giáo viên hướng dẫn: Phan Tấn Hải

Thông tin chi tiết đội thi

 • Thành viên thứ 2

  Họ tên thành viên thứ 2: Trần Nhật Vũ

  Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Đặng Thị Hoàng Khuyên

 • Thành viên thứ 3

  Họ tên thành viên thứ 3: Trần Nhật Vũ

  Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Đặng Thị Hoàng Khuyên

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

SAVE THE EARTH

Conclusions:

Because of the Earth and our beautiful life right now, please don’t waste it. Use the wind and solar instead of the other awful energy.

Sản phẩm tham gia được nộp gồm:

 1. 01 file thuyết trình chi tiết về sản phẩm tham dự (định dạngPPT ),
 2. 01 video clip demo sản phẩm + 01 video clip giới thiệu nhóm + 01 ảnh giới thiệu
 3. 01 ảnh áp phích giới thiệu về ý tưởng xây dựng “Hành tinh xanh”
 4. File lập trình của sản phẩm tham gia

Link tổng hợp sản phẩm 4 file nêu trên:

https://drive.google.com/drive/folders/1erKEqOL3Vw69gTPPYZXudWFWgJ051D3k?usp=sharing

Link Youtube kèm theo:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=CvlPcw-vHPc  ( Video demo sản phẩm)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=soxWBk8e3YE   (Video giới thiệu)

Khu vực bình chọn