Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Green City

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Trần Xuân Bách

Tên phụ huynh: Đỗ Thị Vân Trang

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Ngọc Hùng

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Đỗ Hoàng Tuấn Đạt

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Phạm Phương Oanh

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Dương Hô Lâm

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: An Trinh

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Qua sản phẩm lần này nhóm Green City muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp ấy ở khắp mọi nơi xung quanh mọi người từ đó mong mỗi người hãy biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Khu vực bình chọn