Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Dream City

Bảng: B

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Đặng Anh Kiệt

Tên phụ huynh: Lê Bích Lụa

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Cường

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: NGuyễn Mạnh Linh

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Nguyễn Thị Lý Giang

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Khong

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Không

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Đây là thành phố Xanh của nhóm chúng con. Mọi người có thể tham quan thông qua video để hiểu hơn về các giải pháp và công trình của nhóm con xây dụng nha. Các dự án công trình của nhóm chúng con đều xanh, hướng tới năng lượng sạch và đóng góp cho thành phố và thực tế những ý tưởng bảo về môi trường và các giải pháp về phòng chống Covid- một trong những lĩnh vực hot hiện nay

Khu vực bình chọn