Đăng nhập facebook ... Logout

0 bình chọn

Beach City

Bảng: A

Số lượng thành viên: 3

Họ tên đội trưởng: Lê Khang Phú

Thông tin chi tiết đội thi

  • Thành viên thứ 2

    Họ tên thành viên thứ 2: Võ Công Minh Đăng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 2: Phùng Thị Tuyết Vân

  • Thành viên thứ 3

    Họ tên thành viên thứ 3: Trần Quyết Thắng

    Tên phụ huynh thành viên thứ 3: Ngô Võ Quốc Vương

Video giới thiệu đội thi

Mô tả bài dự thi

Đại dương được xem như một hệ động học, được đặc trưng bởi các quá trình vật lý và các tác động qua lại giữa các yếu tố như sóng biển, dòng chảy, thủy triều, sự chênh lệch nhiệt độ và độ muối nước biển. Các yếu tố động lực và quá trình đó đã cho biển và đại dương những nguồn năng lượng sạch và dồi dào mà người ta gọi chung là năng lượng biển. Các nhà khoa học dự tính toàn bộ năng lượng biển ước khoảng 152,8 tỷ kw. Chính vì điều đó nên các nhà khoa học nhí của học viện teky đã tạo lên một công trình ở biển với mục đích khai thác nguồn năng lượng sạch từ nó. Công trình bao gồm các nhà máy nghiên cứu và phân tích về dòng chảy, thủy triều, độ muối của nước biển và các con tàu để thăm dò ở nhừng vùng biễn xa bờ. Để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của các nhà máy như thế nào thì nhóm nghiên cứu Teky 35 xin mời mọi người tham quan qua công trình của nhóm.

Khu vực bình chọn