Đăng nhập facebook ... Logout

5810 bình chọn

Wellspring_03

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 3

 

Họ tên đội trưởng: Trần Anh

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Trần Anh

  Ngày sinh: 20/03/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Phùng Đức An

  Ngày sinh: 04/12/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Phan Thạch Anh

  Ngày sinh: 14/07/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Video giới thiệu đội thi