Đăng nhập facebook ... Logout

1269 bình chọn

Wellspring 05

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: Nghiêm Tuấn Khải

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Ngoc Thien Trinh Nguyen

 

Trường, trung tâm đào tạo: Trường liên cấp Wellspring

 

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Nghiêm Tuấn Khải

  Ngày sinh: 26/07/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Phan Ngọc Quang

  Ngày sinh: 19/12/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Ngụy Hữu Hoàng Bách

  Ngày sinh: 31/07/2009

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • ĐÀm Nguyễn Xuân Duyên

  Ngày sinh: 02/03/2009

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Video giới thiệu đội thi