Đăng nhập facebook ... Logout

2301 bình chọn

Wellspring 04

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 3

 

Họ tên đội trưởng: Lê Gia Hiển

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Thiên Trinh

 

Trường, trung tâm đào tạo: PTLC Wellspring

 

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Lê Gia Hiển

  Ngày sinh: 28/12/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Nguyễn Dạ Khánh

  Ngày sinh: 20/05/2008

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • Vũ Quốc Trung

  Ngày sinh: 25/03/2009

  Trường học: PTLC Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Video giới thiệu đội thi