Đăng nhập facebook ... Logout

1262 bình chọn

Wellspring 01

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 3

 

Họ tên đội trưởng: Trần Hoàng Anh

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Trần Hoàng ANh

  Ngày sinh: 01/08/2008

  Trường học: Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thiên Trinh

  Điện thoại: 0985871818

  Email liên hệ: [email protected]

 • Đặng Duy Khánh

  Ngày sinh: 07/02/2009

  Trường học: Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thiên Trinh

  Điện thoại: 0985871818

  Email liên hệ: [email protected]

 • Nguyễn Nhật Minh

  Ngày sinh: 19/09/2010

  Trường học: Wellspring

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thiên Trinh

  Điện thoại: 0985871818

  Email liên hệ: [email protected]

Video giới thiệu đội thi