Đăng nhập facebook ... Logout

1251 bình chọn

Smart City 9 – Chu Văn An

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: Phạm Nguyễn Mai Anh

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Phạm Nguyễn Mai Anh

  Ngày sinh: 28/08/2009

  Trường học: TH Chu Văn An

  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

 • Nguyễn Hà Chi

  Ngày sinh: 07/10/2009

  Trường học: TH Chu Văn An

  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

 • Nguyễn Lê Đan Quỳnh

  Ngày sinh: 16/02/2009

  Trường học: TH Chu Văn An

  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

 • Mai Ngọc Anh

  Ngày sinh: 17/03/2009

  Trường học: TH Chu Văn An

  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Video giới thiệu đội thi