Đăng nhập facebook ... Logout

277 bình chọn

Siêu lớn

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: vương gia long

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Sỹ Minh

 

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • vương gia long

  Ngày sinh: 26/10/2008

  Trường học: TH Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • nguyễn tiến đạt

  Ngày sinh: 13/05/2008

  Trường học: TH Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • trần hà vy

  Ngày sinh: 16/02/2008

  Trường học: TH Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 • vũ thái vinh

  Ngày sinh: 27/11/2008

  Trường học: TH Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Video giới thiệu đội thi