Đăng nhập facebook ... Logout

827 bình chọn

PCT

Bảng: B

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: Lê Vũ Hiếu

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thúy Hoa Vân

 

Trường, trung tâm đào tạo: THCS Dịch Vọng Hậu

 

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Lê Vũ Hiếu

  Ngày sinh: 07/08/2005

  Trường học: THCS Dịch Vọng Hậu

  Người đại diện: Lê Văn Huy

 • Hà Nguyên Kiệt

  Ngày sinh: 31/03/2005

  Trường học: THCS Dịch Vọng Hậu

  Người đại diện: Hà Đại Dương

 • Nguyễn Phan Hiển

  Ngày sinh: 01/09/2005

  Trường học: THCS Dịch Vọng Hậu

  Người đại diện: Phạm Thị Thúy Nga

 • Khổng Mạnh Khang

  Ngày sinh: 02/01/2005

  Trường học: THCS Dịch Vọng Hậu

  Người đại diện: Nguyễn Thị Hoài Thu

Video giới thiệu đội thi