Đăng nhập facebook ... Logout

5682 bình chọn

Người ngoài hành tinh

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 2

 

Họ tên đội trưởng: Trần Gia Khánh

 

Thông tin chi tiết đội thi

  • Trần Gia Khánh

    Trường học: Tiểu học Kim Đồng

    Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  • HOÀNG ANH ĐỨC

    Trường học: Tiểu học Kim Đồng

    Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Video giới thiệu đội thi