Đăng nhập facebook ... Logout

308 bình chọn

NBKBH4

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 3

 

Họ tên đội trưởng: Phạm Quang Huy

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Phạm Quang Huy

  Ngày sinh: 28/01/2007

  Trường học: Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 • Phạm Ngọc Minh Tài

  Ngày sinh: 26/03/2007

  Trường học: Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 • Phạm Hữu Minh

  Ngày sinh: 27/03/2007

  Trường học: Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Video giới thiệu đội thi