Đăng nhập facebook ... Logout

509 bình chọn

nbkbh3

Bảng: B

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: Phạm Trung Kiên

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Quãng Kim Bảo Ngân

 

Trường, trung tâm đào tạo: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Phạm Trung Kiên

  Ngày sinh: 17/07/2007

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Mai Thị Thuận

 • Nguyễn Trí Dũng

  Ngày sinh: 04/02/2007

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Phạm Thị Thu Thủy

 • Phan Nguyễn Minh Trung

  Ngày sinh: 19/07/2007

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Nguyễn Thị Hoài

 • Nguyễn Phúc Khánh

  Ngày sinh: 27/09/2007

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Nguyễn Đức Bình

Video giới thiệu đội thi