Đăng nhập facebook ... Logout

388 bình chọn

NBKBH1

Bảng: B

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: Nguyễn Vũ Hải Đăng

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Quãng Kim Bảo Ngân

 

Trường, trung tâm đào tạo: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • Nguyễn Vũ Hải Đăng

  Ngày sinh: 30/05/2006

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Vũ Quỳnh Trâm

 • Phan Đoàn Minh Tuấn

  Ngày sinh: 16/05/2006

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Đoàn Vĩnh Thị Thanh Vân

 • Nguyễn Thanh Tài

  Ngày sinh: 03/10/2006

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Lê Thị Bích Lệ

 • Trương Lê Đình Mạnh

  Ngày sinh: 02/03/2006

  Trường học: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

  Người đại diện: Trương Đình Sự

Video giới thiệu đội thi