Đăng nhập facebook ... Logout

78 bình chọn

Lửa

Bảng: A

 

Số lượng thành viên: 4

 

Họ tên đội trưởng: võ tuyết mai

 

 

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Sỹ Minh

 

Trường, trung tâm đào tạo: Trường Tiểu Học Kim Đồng

 

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

 

Thông tin chi tiết đội thi

 • nguyễn tiến minh

  Ngày sinh: 30/12/2009

  Trường học: Trường Tiểu Học Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: nguyễn thu trang

 • lương anh minh

  Ngày sinh: 06/03/2009

  Trường học: Trường Tiểu Học Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: trần diệu khanh

 • phạm tuấn anh

  Ngày sinh: 24/09/2009

  Trường học: Trường Tiểu Học Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: nguyễn thị thanh ba

 • võ tuyết mai

  Ngày sinh: 23/01/2008

  Trường học: Trường Tiểu Học Kim Đồng

  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

  Người đại diện: võ đại trung

Video giới thiệu đội thi