Nộp bài thành công

Chúc mừng bạn đã nộp bài dự thi thành công.

Để đảm bảo nội dung và chất lượng, bài dự thi của bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của Học viện sáng tạo công nghệ trẻ Teky kiểm duyệt 1 lần trước khi hiển thị công khai trên website. BTC sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được phê duyệt.

 

Cảm ơn bạn đã tham cuộc thi!