DS tham gia Chung kết Cuộc thi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí

20/04/2019 - 5:31
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA CHUNG KẾT CUỘC THI EM YÊU KHOA HỌC – TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ NHÍ
STT Bảng Tên đội Thành viên Ngày sinh Trường Tỉnh/Thành
1 Bảng A(8-11 tuổi) Nhóm 1 – Chu Văn An Đỗ Trọng Đạt 09/12/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
2 Phạm Hiếu Minh 30/06/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
3 Nguyễn Ngọc Thanh thủy 17/07/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
4 Bùi Minh Quân 26/06/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
5 Bảng A(8-11 tuổi) SMEG TEAM Đỗ Quang Dũng 11/5/2008 TH Đại Mỗ Hà Nội
6 Nguyễn Đình Nhật Long 23/10/2008 TH Đại Mỗ Hà Nội
7 Nguyễn Đỗ Ngọc Minh 15/11/2009 TH Đại Mỗ Hà Nội
8 Bảng A(8-11 tuổi) Future team Vũ Tuấn Thiện 22/10/2008 TH Dịch Vọng A Hà Nội
9 Nguyễn Duy Trung Anh 11/08/2009 TH Dịch Vọng A Hà Nội
10 Võ Thiện Phước 28/01/2008 TH Dịch Vọng A Hà Nội
11 Bảng A(8-11 tuổi) Những người hiện đại Phạm Tuấn Phong 12/07/2008 TH Tân Mai Hà Nội
12 Phan Hoàng Thư 27/03/2009 TH Tân Mai Hà Nội
13 Trương Diệu Anh 02/08/2009 TH Tân Mai Hà Nội
14 Hoàng Gia 24/08/2008 TH Tân Mai Hà Nội
15 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 2 – Lê Hồng Phong Nguyễn Quang Huy 01/09/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
16 Trịnh Khánh Nam 19/9/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
17 Tạ Vĩnh Thái 6/9/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
18 Vũ Đình Phong 12/7/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
19 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 1 – Lê Hồng Phong Nguyễn Trung HIếu 19/1/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
20 Phạm Tiến Đạt 22/6/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
21 Vũ Quỳnh Anh 7/5/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
22 Yến Nhi 1/5/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
23 Bảng A(8-11 tuổi) Mini Chicken Hoàng Bách 27/04/2010 THCS Lê Ngọc Hân TP HCM
24 Đinh Duy Phương 04/08/2010 THCS Lê Ngọc Hân TP HCM
25 Bảng A(8-11 tuổi) Amazing Land Grade 5 Trần Gia Huy 15/11/2009 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
26 Đào Thanh Hằng 20/10/2008 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
27 Nguyễn Giang Long 25/11/2008 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
28 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 14 – Chu Văn An Lê Bảo Hân 16/2/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
29 Nguyễn Việt Khôi 30/5/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
30 Vũ Nam Khánh 27/4/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
31 Nguyễn Lê Đăng Khôi 21/6/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
32 Bảng A(8-11 tuổi) WonderGirl – Tiểu Học Tân Mai Trần Thanh Bảo Ngọc 17/09/2008 TH Tân Mai Hà Nội
33 Bùi Ngọc Kiều Trang 17/09/2008 TH Tân Mai Hà Nội
34 Lê Nhã Linh 02/11/2008 TH Tân Mai Hà Nội
35 Nguyễn Vân Anh 24/07/2008 TH Tân Mai Hà Nội
36 Bảng A(8-11 tuổi) Nhóm PRO – Tiểu Học Tân Mai An Đình Khương 27/06/2009 TH Tân Mai Hà Nội
37 Nguyễn Tuấn Minh 06/01/2009 TH Tân Mai Hà Nội
38 Nguyễn Việt Anh 28/12/2009 TH Tân Mai Hà Nội
39 Nguyễn Đình Huy Vũ 22/02/2009 TH Tân Mai Hà Nội
40 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 13 – Chu Văn An Bùi Phước Anh 3/11/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
41 Trần Lê Gia Hưng 2/4/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
42 Vũ Trường Phát 27/10/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
43 Nguyễn Tuấn Thịnh 2/11/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
44 Bảng A(8-11 tuổi) Green Earth Bùi Dương Phương Linh 11/11/2009 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
45 Đỗ Vũ Huy Nam 25/09/2009 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
46 Nguyễn Hà Nhật Phương 24/01/2009 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
47 Phạm Nguyễn Quỳnh Chi 28/09/2009 TH Nguyễn Trung Trực Hà Nội
48 Bảng A(8-11 tuổi) Smart city 12 – Chu Văn An Phan Đặng Gia Vĩ 23/11/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
49 Trần Vân Khánh 24/5/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
50 Phan Ngọc Bảo Hân 8/7/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
51 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 22/2/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
52 Bảng A(8-11 tuổi) Dream City – Chu Văn An Nhữ Kim Bạch Dương 9/3/2010 TH Chu Văn An Hải Phòng
53 Thái Trang Ngọc 29/11/2010 TH Chu Văn An Hải Phòng
54 Lê Triệu Vân Anh 5/7/2010 TH Chu Văn An Hải Phòng
55 Phạm Phương Linh 13/8/2010 TH Chu Văn An Hải Phòng
56 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 10 – Chu Văn An Trần Hải Nam 22/11/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
57 Lâm Ngọc Phúc 22/08/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
Phạm Gia Bảo 11/02/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
58 Lê Hoài An 26/9/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
59 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 9 – Chu Văn An Phạm Nguyễn Mai Anh 28/8/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
60 Nguyễn Hà Chi 7/10/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
61 Nguyễn Lê Đan Quỳnh 16/2/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
62 Mai Ngọc Anh 17/3/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
63 Bảng A(8-11 tuổi) Smart city 8 – Chu Văn An Bùi Thị Thanh Hằng 23/1/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
64 Phạm Khánh Hưng 1/10/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
65 Phạm Khánh Thư 9/2/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
66 Trần Bình Minh 22/12/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
67 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 7 – Chu Văn An Lương Minh Nhật 5/3/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
68 Phạm Nho Khiêm 20/5/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
Nguyễn Tùng Lâm 05/09/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
69 Hoàng Ngọc Diệp 10/11/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
70 Bảng A(8-11 tuổi) My city in the future Nguyễn Trung Kiên 20/3/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
71 Nguyễn Châu Anh 10/2/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
72 Khôi Nguyên 19/12/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
73 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 5 – Lê Hồng Phong Đỗ Bảo Nam 21/6/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
74 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 12/10/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
75 Phạm Bảo Ngọc 6/3/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
76 Bảng A(8-11 tuổi) Thành phố Đảo xanh Mai Châu Anh 6/5/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
77 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2/4/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
78 Nguyễn Hoàng Lân 26/4/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
79 Nguyễn Ngọc Minh Anh 26/8/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
80 Bảng A(8-11 tuổi) Thành phố ước mơ Trung Đoàn Tiến Bình 26/9/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
81 Nguyễn Trần Thành 3/4/2009 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
82 Trần Vũ Hoàng Minh 8/7/2008 TH Lê Hồng Phong Hải Phòng
83 Bảng A(8-11 tuổi) CITY ADVENGER ĐẶNG ĐÌNH ANH TUẤN 23/10/2008 TH Dịch vọng A Hà Nội
84 LÊ TUẤN PHONG 24/12/2008 TH Yên Hoà Hà Nội
85 VŨ GIA HUY 10/22/2008 TH Yên Hoà Hà Nội
86 NGUYỄN ĐỨC BẢO TRUNG 01/01/2009 THCS Archimedes Academy Hà Nội
87 Bảng A(8-11 tuổi) Người ngoài hành tinh Trần Gia Khánh 18/2/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
88 HOÀNG ANH ĐỨC 2008 TH Kim Đồng Hà Nội
89 Bảng A(8-11 tuổi) Đẳng cấp Nguyễn Việt Khánh 4/9/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
90 Phạm Quang Minh 8/7/2009 TH Kim Đồng Hà Nội
91 Nguyễn Bùi Nhật Duy 25/9/2010 TH Kim Đồng Hà Nội
92 Nguyễn Đoàn Minh Đạt 20/3/2009 TH Kim Đồng Hà Nội
93 Bảng A(8-11 tuổi) Smart City 6 – Chu Văn An Trịnh Ngọc Quang 3/9/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
94 Nguyễn Thái Sơn 18/01/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
95 Vũ Thành Vinh 28/01/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
96 Hoàng Anh Duy 12/06/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
97 Bảng A(8-11 tuổi) Lửa Nguyễn Tiến Minh 30/12/2009 TH Kim Đồng Hà Nội
98 Lương Anh Minh 6/3/2009 TH Kim Đồng Hà Nội
99 Phạm Tuấn Anh 24/9/2009 TH Kim Đồng Hà Nội
100 Võ Tuyết Mai 23/1/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
101 Bảng A(8-11 tuổi) Wellspring 05 Nghiêm Tuấn Khải 26/07/2008 Wellspring Hà Nội
102 Phan Ngọc Quang 19/12/2008 Wellspring Hà Nội
103 Ngụy Hữu Hoàng Bách 31/07/2009 Wellspring Hà Nội
104 Đàm Nguyễn Xuân Duyên 02/03/2009 Wellspring Hà Nội
105 Bảng A(8-11 tuổi) Wellspring 04 Lê Gia Hiển 28/12/2008 Wellspring Hà Nội
106 Nguyễn Dạ Khánh 20/05/2008 Wellspring Hà Nội
107 Vũ Quốc Trung 25/03/2009 Wellspring Hà Nội
108 Bảng A(8-11 tuổi) Gametv Nguyễn Đình Minh Tuấn 10/3/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
109 Dương Hải Anh 2/3/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
110 Lê Minh Uyên 30/4/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
111 Hoàng Tuấn Bảo 9/1/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
112 Bảng A(8-11 tuổi) Thành phố thể thao Nguyễn Gia Bình 12/11/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
113 Trịnh Gia Huy 3/1/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
114 Vũ Hoàng Nguyên 27/12/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
115 Vũ Trung Hiếu 1/10/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
116 Bảng A(8-11 tuổi) Wellspring_03 Trần Anh 20/03/2008 Wellspring Hà Nội
117 Phùng Đức An 04/12/2008 Wellspring Hà Nội
118 Phan Thạch Anh 14/07/2008 Wellspring Hà Nội
119 Bảng A(8-11 tuổi) Smart city 5 – chu văn an Chu Bình Nguyên 29/01/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
120 Phạm Đình Bảo Khanh 3/10/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
121 Nguyễn Hoàng Lâm 14/07/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
122 Phạm Thế Anh 24/11/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
123 Bảng A(8-11 tuổi) Wellspring_02 Cao Trần Thiên An 28/06/2008 Wellspring Hà Nội
124 Trần Ngọc Quân anh 29/04/2009 Wellspring Hà Nội
125 Lê Hồng Minh Wellspring Hà Nội
126 Bảng A(8-11 tuổi) Chicken Minecraft Trần Minh Trí 19/10/2008 Trường Quốc tế Singapore (SIS) Hà Nội
127 Vũ Quang Minh 14/01/2008 TH Đoàn Thị Điểm Hà Nội
128 Lê Đặng Quốc Việt 15/06/2008 TH Hữu Hoà Hà Nội
129 Bảng A(8-11 tuổi) Wellspring_01 Trần Hoàng ANh 01/08/2008 Wellspring Hà Nội
130 Đặng Duy Khánh 07/02/2009 Wellspring Hà Nội
131 Nguyễn Nhật Minh 19/09/2010 Wellspring Hà Nội
132 Bảng A(8-11 tuổi) Siêu lớn Vương Gia Long 26/10/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
133 Nguyễn Tiến Đạt 13/5/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
134 Trần Hà Vy 16/2/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
135 Vũ Thái Vinh 27/11/2008 TH Kim Đồng Hà Nội
136 Bảng A(8-11 tuổi) Thành phố Xanh tương lai Trần Đỗ Mạnh Quân 31/10/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
137 Phạm Khánh Uyên Nhi 05/01/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
138 Nguyễn Trọng Minh 03/02/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
139 Phạm Bá Việt Trung 02/03/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
140 Bảng A(8-11 tuổi) Bốn ngôi sao vàng Doãn Tuấn Kiệt 28/9/2009 TH Tân Mai Hà Nội
141 Vương Trần Anh 10/10/2009 TH Tân Mai Hà Nội
142 Sái Ngọc Tiến Minh 27/01/2009 TH Tân Mai Hà Nội
143 Trần Anh Huy 12/09/2008 TH Tân Mai Hà Nội
144 Bảng A(8-11 tuổi) Chiến binh xanh Nguyễn Hoàng Bảo 22/7/2008 TH Vinschool the harmony Hà Nội
145 Nguyễn Việt Duy 16/2/2008 TH Đô thị việt hưng Hà Nội
146 Hoàng Hiếu 22/3/2008 TH Vinschool the harmony Hà Nội
147 Bảng A(8-11 tuổi) Yên hòa 1st Nguyễn Trung Hải 8/2/2008 TH Yên Hòa Hà Nội
148 Trương Minh Sơn 25/2/2008 TH Yên Hòa Hà Nội
149 Nguyễn Vương Phú 17/4/2008 TH Yên Hòa Hà Nội
150 Lê Tuấn Phong 27/1/2008 TH Yên Hòa Hà Nội
151 Bảng A(8-11 tuổi) ONLY ONE Chềnh Quách Hưng Hoá 12/01/2009 THCS Hồng Vân TP HCM
152 Trần Anh Tú 19/03/2009 THCS Hoàng Hoa Thám TP HCM
153 Bảng A(8-11 tuổi) Nhóm 2 – FPT Khuất Tuấn Khang 16/6/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
154 Cao Quang Anh 27/3/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
155 Nguyễn Tiến Phát 27/8/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
156 Bảng A(8-11 tuổi) FPT – N1 Nguyễn Hoàng An Khánh 27/11/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
157 Nguyễn Kim Nhật Minh 7/11/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
158 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/7/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
159 Bảng A(8-11 tuổi) Nhóm 3 – FPT Đoàn Đình ANh 16/3/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
160 Hoàng Đức Anh 8/12/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
161 Nguyễn Bằng Nguyên 10/11/2007 TH&THCS FPT Hà Nội
162 Bảng A(8-11 tuổi) B-K-P-Q Nguyễn hoàng phúc khánh 11/07/2007 Hà Nội
163 Hoàng Gia Bảo 13/01/2007 Hà Nội
164 Khuất Văn Phong 26/12/2008 Hà Nội
165 Dương Nhật Quang 25/09/2008 Hà Nội
166 Bảng A(8-11 tuổi) G-H-B Ngô Lam Giang 13/11/2007 Hà Nội
167 Đào Huy Bách 14/12/2006 Hà Nội
168 Đặng Quang Huy 31/01/2007 Hà Nội
169 Bảng A(8-11 tuổi) Nhóm 2 – Chu Văn an Trần Anh Thư 08/11/2009 TH Chu Văn An Hải Phòng
170 Nguyễn Thái Đức Minh 05/10/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
171 Nguyễn Ngọc Thạch 15/07/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
172 Vũ Trung Kiên 13/01/2008 TH Chu Văn An Hải Phòng
173 Bảng B(12-15 tuổi) THÀNH PHỐ TÔI Nguyễn Anh Hào 16/10/2004 Trường THCS Đồng Đen TP HCM
174 Phan Gia Huy 6/10/2004 Trường THCS Đồng Đen TP HCM
175 Đinh trần Hải Nam 26/11/2004 Trường THCS Đồng Đen TP HCM
176 Võ Trí Bảo 30/08/2004 Trường THCS Đồng Đen TP HCM
177 Bảng B(12-15 tuổi) Pro MNC Architect Nguyễn Quang Thắng 08/05/2007 Hà Nội
178 Nguyễn Hiếu Minh 31/01/2007 Hà Nội
179 Ngô Doãn Hưng 20/11/2006 Hà Nội
180 Bảng B(12-15 tuổi) NBKBH2 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 03/08/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
181 Nguyễn Quốc Huy 14/10/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
182 Bùi Nguyễn Phương Anh 23/08/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
183 Ngô Hồ Anh Thư 24/10/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
184 Bảng B(12-15 tuổi) Vikings Team Từ Thế Phong 03/04/2005 THCS Hồng Bàng TP HCM
185 Võ Hoàng Anh Kiệt 25/04/2005 THCS Hồng Bàng TP HCM
186 Trần Cao Vân 07/01/2005 THCS Hồng Bàng TP HCM
187 Bảng B(12-15 tuổi) HCM SMART CITY Nguyễn Lê Kha 22/3/2004 THCS Tân Túc TP HCM
188 Nguyễn Thanh Tùng 2/2/2004 THCS Tân Túc TP HCM
189 Phan Xuân Phú 15/7/2004 THCS Tân Túc TP HCM
190 Hứa Nguyễn Tường Vy 8/7/2004 THCS Tân Túc TP HCM
191 Bảng B(12-15 tuổi) NBK-BH5 Phùng Ngọc Nguyên Đức 31/03/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
192 Nguyễn Minh Quân 15/11/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
193 Bảng B(12-15 tuổi) Tomorrow land Hà Đức Minh 15/02/2005 THCS Nguyễn Tri Phương Hà Nội
194 Trần Vĩnh Thăng 01/03/2005 THCS Nguyễn Tri Phương Hà Nội
195 Đào Minh Quang 21/12/2005 THCS Nguyễn Tri Phương Hà Nội
196 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2005 THCS Nguyễn Tri Phương Hà Nội
197 Bảng B(12-15 tuổi) NBKBH1 Nguyễn Vũ Hải Đăng 30/05/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
198 Phan Đoàn Minh Tuấn 16/05/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
199 Nguyễn Thanh Tài 03/10/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
200 Trương Lê Đình Mạnh 02/03/2006 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
201 Bảng B(12-15 tuổi) PHO KING NGUYỄN DANH THÀNH 12/10/2002 Hà Nội
202 NGUYỄN TRÍ KIÊN 11/04/2007 THCS Vinschool the Harmony Hà Nội
203 NGUYỄN ANH QUÂN 05/05/2007 Trường Quốc tế Singapore (SIS) tại Ciputra Hà Nội
204 Bảng B(12-15 tuổi) Phong Phú FC Nguyễn Quốc Thắng 26/02/2005 THCS Phong Phú TP HCM
205 Mai Ba Khôi 21/05/2005 THCS Phong Phú TP HCM
206 Nguyễn Đức Trí 24/01/2005 THCS Phong Phú TP HCM
207 Nguyễn Quốc Hùng 9/12/2005 THCS Phong Phú TP HCM
208 Bảng B(12-15 tuổi) 7C6 Nguyễn Trọng Thành 08/01/2006 THCS Trương Công Định Hải Phòng
209 Trần Thế Quang 16/11/2006 THCS Trương Công Định Hải Phòng
210 Bảng B(12-15 tuổi) PCT Lê Vũ Hiếu 7/8/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
211 Hà Nguyên Kiệt 31/03/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
212 Nguyễn Phan Hiển 1/9/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
213 Khổng Mạnh Khang 2/1/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
214 Bảng B(12-15 tuổi) DVH-KX SMART CITY Phạm Nguyễn Gia Huy 27/01/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
215 Luyện Minh Vũ 22/09/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
216 Hà Trần Minh Quang 14/08/2005 THCS Dịch Vọng Hậu Hà Nội
217 Bảng B(12-15 tuổi) When Pigs fly Phan Thế Việt 19/3/2006 PTLC Wellspring Hà Nội
218 Hà Tuấn Minh 11/10/2006 PTLC Wellspring Hà Nội
219 Phạm Nhật Minh 11/9/2006 PTLC Wellspring Hà Nội
220 Đoàn Trần Việt 24/9/2006 PTLC Wellspring Hà Nội
221 Bảng B(12-15 tuổi) Team MC Nguyễn Lê Kha 22/3/2004 Trường THCS Tân Túc TP HCM
222 Phan Đại Vĩ 7/11/2004 Trường THCS Tân Túc TP HCM
223 Bảng B(12-15 tuổi) Tôi Koooooo Biết Nguyễn Thế Bình 27/03/2005 TP HCM
224 La Kiện Minh 19/07/2006 TP HCM
225 Nguyễn Sơn Tâm 24/12/2009 TP HCM
226 Bảng B(12-15 tuổi) Superman trần bảo lâm 06/08/2006 TH Phan Chu Trinh TP HCM
227 Hoàng Nguyễn Ngọc Khoa 24/02/2008 TH Phan Chu Trinh TP HCM
228 Bảng B(12-15 tuổi) Minecraft LX_AG 01 Lâm Nam Quốc 03/01/2008 THCS Lý Thường Kiệt An Giang
229 Lâm Nam Phương 19/02/2006 THCS Lý Thường Kiệt An Giang
230 Bảng B(12-15 tuổi) Lớp 6P1 Trường THCS Colette Trần Võ Minh Khang 22/2/2007 THCS Colette TP HCM
231 Đào Thế Khang 24/7/2007 THCS Colette TP HCM
232 Bảng B(12-15 tuổi) Nhóm Java Dalia Lương Minh Trí 01/12/2004 Trung học Nga – Việt Hà Nội
233 Trần Minh KHoa 13/11/2004 Trung Học Alchemis Hà Nội
234 Bảng B(12-15 tuổi) NBKBH4 Phạm Quang Huy 28/01/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
235 Phạm Ngọc Minh Tài 26/03/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
236 Phạm Hữu Minh 27/03/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
237 Bảng B(12-15 tuổi) NBKBH3 Phạm Trung Kiên 17/07/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
238 Nguyễn Trí Dũng 04/02/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
239 Phan Nguyễn Minh Trung 19/07/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai
240 Nguyễn Phúc Khánh 27/09/2007 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng Nai

Trên đây là Danh sách Thí sinh, Tên Đội và Một số thông tin liên quan tới các Thí sinh Lọt vào vòng chung kết Cuộc thi. Trong trường hợp cần bổ sung, thay đổi thông tin, Các thí sinh/Quý Thầy cô, Phụ huynh có thể liên hệ với Ban tổ chức theo các kênh:

  • Email: [email protected]
  • Điện thoại:  Hotline 0975 241 015 hoặc 0916 825 789 (Đ/c Nguyễn Minh Hiệu – BTC Cuộc thi)

BTC Cuộc thi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí