ĐĂNG KÍ THAM GIA MINECRAFT HACKATHON

* Đề nghị các Đội nhóm đăng kí Đúng thông tin Họ tên thành viên, và thông tin liên hệ và địa chỉ để BTC Liên hệ trong trường hợp sản phẩm của Đội/Nhóm được chọn vào Vòng chung kết và Nhận giải thưởng

Bảng tham gia dự thi(bắt buộc)

Tên đội(bắt buộc)

Ảnh đại diện đội(file jpg hoặc png)(bắt buộc)

Họ và tên đội trưởng(bắt buộc)

Thông tin về thành viên trong đội

Ít nhất là 2 thành viên, nhiều nhất là 4 thành viên

Thông tin giảng viên(Nếu có)

Sản phẩm dự thi

Chủ đề cuộc thi "Thành phố Thông minh - Smart City"(Lưu ý: Tên File viết liền, không có dấu cách)

File thuyết trình sản phẩm(bắt buộc)
* Định dạng PDF hoặc PPT giới thiệu về Đội nhóm và Ý tưởng và sản phẩm Dự thi(tối đa 30mb)

Video Clip giới thiệu sản phẩm
* Nhập link Youtube giới thiệu về Đội nhóm và Ý tưởng và sản phẩm Dự thi, quá trình thực hiện , hoàn thiện Sản phẩm, và các ý kiến về Cuộc thi

File lập trình(bắt buộc)
* File lập trình là khối lệnh lập trình sử dụng trong nền tảng Minecraft để xây dựng nên sản phẩm tham gia dự thi(nén zip tối đa 30mb)

Áp phích Smart City trưng bày kèm(nếu lọt vào chung kết)(bắt buộc)
* Định dạng PDF, JPG là áp phích mô tả cho Sản phẩm dự thi, sẽ trưng bày kèm sản phẩm tại Booth nếu được tham gia vòng chung kết(tối đa 30mb)