ĐĂNG KÍ THAM GIA MINECRAFT HACKATHON

Ban tổ chức Cuộc thi Em yêu khoa học - Tài năng Công nghệ nhí xin thông báo Thời hạn Đăng kí tham gia và Nộp sản phẩm dự thi đã kết thúc. Các sản phẩm xuất sắc đến từ các Đội/Nhóm sẽ tham gia Phần Bình chọn trực tuyến từ ngày 18/04 - 30/04/2019, và Tham gia Ngày hội Chung kết cuộc thi vào 01/06/2019. Trân trọng!